Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Проекти рішень, які підлягають обговоренню

 

Україна

Вісімнадцята  сесія Глинської сільської ради  

шостого  скликання

 

 ПРОЕКТ Р і ш е н н я

 

Від  ______________  року                                                       № ____

 

с.Глинськ

 

Про виконання бюджету сільської

ради  за  І півріччя 2013 рік.

 

                     Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету сільської

ради  за  І півріччя 2013 рік  та згідно з п.23 ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада  в и р і ш и л а:

 

                 1.Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2013 рік    рік  по прибутковій частині в сумі  504929,00 грн., в тому числі по загальному фонду  476515,00   грн., по спецфонду   28414,00  грн.

 

В тому числі по видах надходження:

 

Назва статей прибутку

План

Сума

%

Податок на доходи

184000

 

102146

55,5

Фіксований податок з підприємств

6800

6404

94,2

Збір та плата за спецкористування природними ресурсами

332800

361269

108,6

Збір за провадження торгівельної діяльності

2800

3298

117,8

Державне мито

400

424

106,0

Інші надходження

700

1699

242,7

Адміністративні штрафи

500

1275

255

Дотація

 

 

 

Разом по загальному фонду

528000

476515

90,2

Надходження спецкоштів

50250

28130

56,0

Податок на транспорт (збір за реєстрацію)

8200

284

3,5

Разом загальний  та спецфонд

586450

504929

86,1

 

                       По видатковій частині бюджет виконано в сумі     682285,00 грн., в тому числі по загальному фонду 655453,00    грн., по 26832,00грн..

             

 

 

 

В тому числі по видатках:

 

Назва статей видатків

План

Заг.фонд

%

Спецфонд

%

Органи самоврядування

281550

214993

76,4

2000

 

 

Соціальна захищ.

1800

150

8,3

 

 

 

Культура

142620

113024

79,2

16508

15808

95,8

Освіта

399100

264308

66,2

15572

3600

23,1

Інші

87048

27978

32,1

 

 

 

Субвенція

35000

35000

100

1000

1000

100

Транспорт

 

 

 

16920

3066

18,1

Цільові фонди

 

 

 

6450

3358

52,1

Разом

947118

655453

69,2

58450

26832

45,9

 

 

                2.Пропонувати виконкому сільської ради розробити міроприємства по виконанню бюджету сільської ради.

 

                 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по плануванню, бюджету та соціально-економічному розвитку .

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        Сільський голова                      А.Т.Різаєв

УКРАЇНА

Глинська сільська  рада

Світловодського району

‎_____________ Кіровоградської області_______________

Вісімнадцята сесія

шостого  скликання

Проект  Р і ш е н н я

 

від    _________________ року                                                          № ____

с. Глинськ

Про встановлення ставки єдиного податку для

суб”єктів      підприємницької діяльності на

території Глинської сільської  ради на 2014 рік.

Керуючись ст.26 п.24 ч.1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10 п. 3 “Місцеві податки та збори” Податкового Кодексу України, Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва», сесія сільської  ради  в и р і ш и л а :

1.    Встановити ставки єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб в населених пунктах  Глинської  сільської ради  для  платників єдиного податку у  %  до розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня  календарного  року

-    Для 1-ї групи платників 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року.

2.    Для 2-ї групи платників 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового ( звітного) року.

3. Затвердити Положення про справляння єдиного податку для суб”єктів підприємницької діяльності на території  Глинської сільської ради . ( Додаток 1)

4.    Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2014 року. Рішення десятої сесії сільської ради VI скликання від 26 травня 2012 року № 105 вважати таким, що втратить чинність з 01 січня 2014 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, планування, фінансів.

Сільський голова                        А.Т.Різаєв

 

УКРАЇНА

Глинська сільська  рада

Світловодського району

‎_____________ Кіровоградської області_______________

Вісімнадцята сесія

шостого  скликання

Проект  Р і ш е н н я

 

від    _________________ року                                                          № ____

с. Глинськ

Про встановлення збору 
за впровадження деяких видів
підприємницької діяльності
на території  Глинської сільської ради

 

Відповідно до ст.10 Податкового Кодексу України,  п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада  в и р і ш и л а :

1 Встановити на території сільської ради збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території  Глинської сільської ради та затвердити Положення про його справляння, згідно додатку 1 (додається).

2.  Дане рішення набирає чинності з  01 січня 2014 року. Рішення десятої  сесії  VІ  скликання  від  26 травня 2012 року  № 105  вважати таким, що втратить чинність з 01.01.2014 року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету, фінансів.

Сільський голова                                       А.Т.Різаєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

Глинська сільська  рада

Світловодського району

‎_____________ Кіровоградської області_______________

Вісімнадцята сесія

шостого  скликання

Проект  Р і ш е н н я

 

від    _________________ року                                                          № ____

с. Глинськ

Про встановлення ставок податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної            
ділянки на території  Глинської сільської ради

 

Відповідно до ст.10 п.3 Податкового Кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради
в и р і ш и л а :

1.  Встановити на території сільської ради податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки на території  Глинської сільської ради та затвердити Положення до нього (додаток 1).
2.  Затвердити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в таких
розмірах за 1 кв. метр житлової площі об´єкта житлової нерухомості:
- для квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500кв. метрів – 1 відсоток розміру  мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на 1 січня 2014 року;
- для квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів – 2,7 відсотка розміру  мінімальної заробітної плати, встановленої законом  на 1 січня 2014 року;
3.   Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.
4.   Рішення десятої сесії шостого скликання від 25.26.05.2012 року № 105 вважати таким, що втратить чинність з  01 січня 2014 року.
5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань бюджету, планування, фінансів.

Сільський голова                                       А.Т.Різаєв

 

 

УКРАЇНА

Глинська сільська  рада

Світловодського району

‎_____________ Кіровоградської області_______________

Вісімнадцята сесія

шостого  скликання

проект   Р і ш е н н я

 

від    _________________ року                                                          № ____

с. Глинськ

 

Про затвердження плану діяльності з підготовки
регуляторних актів на 2014 рік.

 

Відповідно до статей 7, 9, 10, 12 і 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та керуючись п. 6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія сільської ради
                                                                  ВИРІШИЛА :
1. Затвердити   план   діяльності    з   підготовки    регуляторних    актів
Глинської  сільської ради на 2014 рік (додаток 1).


2. Секретарю сільської ради Білошапці Яні Володимирівні , оприлюднити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради..


3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову.

Сільський голова                           А.Т.Різаєв

 

 

 

 

 

Додаток 1

      до  рішення вісімнадцятої  сесії  шостого                                                                                   скликання від ____________року № ___

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПОЛОЖЕННЯ

про єдиний податок для суб”єктів підприємницької діяльності                                        на території Глинської сільської ради

І. Загальні положення

              Спрощена система оподаткування,  обліку та звітності - особливий механізм справляння податків  і  зборів,  що  встановлює заміну сплати    окремих    податків    і   зборів,   встановлених пунктом 297.1 статті 297  Податкового Кодексу,  на сплату єдиного податку в  порядку  та  на  умовах,  визначених цією главою,  з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

             Юридична особа  чи  фізична  особа - підприємець  може самостійно обрати спрощену систему оподаткування,  якщо така особа відповідає вимогам,  встановленим  цією  главою,  та  реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Єдиний податок є місцевим податком і впроваджується на підставі пункту 24 частини 1статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування», відповідно до пункту 10.1.3 статті 10, підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України та згідно Закону України „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”.

ІІ. Платники збору

           Суб'єкти  господарювання,  які  застосовують  спрощену систему оподаткування,  обліку та звітності,  поділяються на  такі групи платників єдиного податку:

1) перша   група   -  фізичні  особи  -  підприємці,  які  не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж  товарів  з  торговельних  місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання  побутових  послуг  населенню  і обсяг доходу   яких   протягом   календарного  року  не  перевищує 150 000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці,  які  здійснюють господарську діяльність з надання послуг,  у тому числі побутових, платникам єдиного податку  та/або  населенню,  виробництво  та/або продаж товарів,  діяльність у сфері ресторанного господарства,  за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  •      не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з   
  •      ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 10 осіб;
  •      обсяг доходу не перевищує 1 000 000 гривень.

Дія цього   підпункту  не  поширюється  на  фізичних  осіб  - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та     оцінювання    нерухомого    майна    (група    70.31 КВЕД ДК 009:2005) ( va375202-05 ). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи  -  підприємці,  які  протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  •      не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з

                 ними у трудових відносинах,  одночасно не  перевищує 20 осіб;

  •      обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;

4) четверта  група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми,  які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

  •      середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;

-         обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень.

 

            При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

           При розрахунку   середньооблікової   кількості    працівників застосовується визначення, встановлене Податковим Кодексом.

Не можуть бути платниками єдиного податку:

-суб'єкти  господарювання  (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

     1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

     2) обмін іноземної валюти;

     3) виробництво,  експорт,  імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного 

         продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності

         фізичних осіб,  пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

           4) видобуток,  виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,     

               у тому числі органогенного утворення;

           5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

           6) діяльність  у  сфері   фінансового   посередництва,   крім діяльності   у  сфері 

              страхування,  яка  здійснюється  страховими агентами, визначеними   Законом   

             України    "Про    страхування" ( 85/96-ВР ),  сюрвейєрами,  аварійними комісарами

             та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

           7) діяльність з управління підприємствами;

           8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

           9) діяльність з продажу предметів мистецтва та  антикваріату, діяльність  з  організації 

              торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або

              антикваріату;

           10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів.

 

-фізичні особи - підприємці,  які здійснюють технічні випробування та   дослідження   (група   74.3  КВЕД  ДК  009:2005) ( va375202-05 ), діяльність у сфері аудиту;

-фізичні особи - підприємці,  які  надають  в  оренду земельні  ділянки,  загальна  площа  яких  перевищує  0,2 гектара, житлові приміщення,  загальна площа яких перевищує 100  квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

- страхові  (перестрахові)  брокери,  банки,  кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії,  установи  накопичувального   пенсійного   забезпечення, інвестиційні фонди і компанії,  інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

-суб'єкти господарювання,  у статутному капіталі яких сукупність   часток,  що  належать  юридичним  особам,  які  не  є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

-представництва,   філії,    відділення    та    інші відокремлені  підрозділи  юридичної  особи,  яка  не  є  платником єдиного податку;

-фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

-суб'єкти господарювання,  які на день подання  заяви про  реєстрацію  платником  єдиного податку мають податковий борг, крім  безнадійного  податкового  боргу,  що  виник  внаслідок  дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

 

     Платники    єдиного    податку   повинні   здійснювати розрахунки  за  відвантажені  товари  (виконані   роботи,   надані послуги)    виключно   в   грошовій   формі   (готівковій   та/або безготівковій).

Під   побутовими   послугами населенню,  які  надаються  першою  та  другою  групами

платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

     1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

     2) послуги з ремонту взуття;

     3) виготовлення    швейних    виробів    за    індивідуальним замовленням;

     4) виготовлення    виробів   із   шкіри   за   індивідуальним замовленням;

     5) виготовлення   виробів   з   хутра    за    індивідуальним замовленням;

     6) виготовлення    спіднього    одягу    за    індивідуальним замовленням;

     7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним

         замовленням;

     8) виготовлення    головних    уборів    за    індивідуальним замовленням;

     9) додаткові   послуги    до    виготовлення    виробів    за індивідуальним замовленням;

   10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

   11) виготовлення   та   в'язання   трикотажних   виробів   за індивідуальним замовленням;

   12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

   13) виготовлення   килимів   та    килимових    виробів    за індивідуальним замовленням;

   14) послуги  з  ремонту  та  реставрації килимів та килимових виробів;

   15) виготовлення шкіряних галантерейних та  дорожніх  виробів за індивідуальним

         замовленням;

   16) послуги  з  ремонту  шкіряних  галантерейних  та дорожніх виробів;

   17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

   18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

   19) виготовлення  теслярських   та   столярних   виробів   за індивідуальним замовленням;

   20) технічне    обслуговування    та    ремонт   автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

   21) послуги з ремонту радіотелевізійної  та  іншої  аудіо-  і відеоапаратури;

   22) послуги  з  ремонту  електропобутової  техніки  та  інших побутових приладів;

   23) послуги з ремонту годинників;

   24) послуги з ремонту велосипедів;

   25) послуги з технічного обслуговування  і  ремонту  музичних інструментів;

   26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

   27) послуги    з    ремонту    інших   предметів   особистого користування, домашнього 

         вжитку та металовиробів;

   28) виготовлення   ювелірних   виробів   за    індивідуальним замовленням;

   29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

   30) прокат   речей   особистого   користування  та  побутових товарів;

   31) послуги з виконання фоторобіт;

   32) послуги з оброблення плівок;

   33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

   34) послуги з чищення та фарбування текстильних,  трикотажних і хутрових виробів;

   35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

   36) послуги перукарень;

   37) ритуальні послуги;

   38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

   39) послуги домашньої прислуги;

   40) послуги,  пов'язані з очищенням та прибиранням  приміщень за індивідуальним

         замовленням.

 

 

III. Ставки та порядок обчислення податку

 

             Ставки  єдиного  податку  встановлюються  у  відсотках (фіксовані ставки)   до   розміру  мінімальної  заробітної  плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року  (далі у  цій  главі  -  мінімальна  заробітна плата),  та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

            Фіксовані  ставки   єдиного   податку   встановлюються  з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

           Відсоткова   ставка  єдиного  податку  для  третьої  і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу  -  у  разі  сплати  податку  на  додану вартість згідно з цим Кодексом;

2) 5  відсотків  доходу  - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

          Ставка єдиного податку  встановлюється  для  платників єдиного податку   першої,   другої   і   третьої  груп  у  розмірі 15 відсотків:

1) до  суми  перевищення   обсягу   доходу,   визначеного   у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового Кодексу;

2) до  доходу,  отриманого  від  провадження  діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платника єдиного  податку,  віднесеного  до першої або другої групи;

3) до  доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

         Ставки  єдиного  податку для платників четвертої групи встановлюються у    подвійному    розмірі    ставок,    визначених пунктом 293.3 Податкового кодексу:

1) до   суми   перевищення   обсягу   доходу,  визначеного  у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 цього Кодексу;

2) до доходу,  отриманого  при  застосуванні  іншого  способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

         У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

         У  разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або міської ради застосовується максимальний розмір ставки  єдиного  податку,  встановлений  цією  статтею  для відповідної групи таких платників єдиного податку.

          Ставки,  встановлені пунктами 293.3-293.5 цієї статті, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

1) платники єдиного податку першої групи,  які у календарному кварталі перевищили обсяг доходу, визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього Кодексу,  з наступного  календарного кварталу  за  заявою  переходять  на  застосування  ставки єдиного податку,  визначеної для  платників  єдиного  податку  другої  або третьої   групи,  або  відмовляються  від  застосування  спрощеної системи оподаткування.

           Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

            Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

2) платники єдиного податку другої групи,  які  перевищили  у податковому (звітному) періоді обсяг доходу,  визначений для таких платників у пункті 291.4 статті 291 цього  Кодексу,  в  наступному податковому   (звітному)   кварталі   за   заявою   переходять  на застосування ставки  єдиного  податку,  визначеної  для  платників єдиного податку третьої групи,  або відмовляються від застосування спрощеної системи оподаткування.

           Такі платники до  суми  перевищення  зобов'язані  застосувати ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків.

           Заява подається  не  пізніше  20 числа місяця,  наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

3) платники єдиного податку третьої  і  четвертої  груп,  які перевищили   у   податковому   (звітному)  періоді  обсяг  доходу, визначений для таких платників у пункті  291.4  статті  291  цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмірі 15 відсотків (для платників  третьої  групи),  а  платники єдиного  податку  четвертої  групи  - у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом  293.3  цієї  статті,  а  також  зобов'язані  у порядку,  встановленому  цією  главою,  перейти  на  сплату  інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

4) ставка єдиного податку,  визначена для третьої і четвертої груп у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:

 а) суб'єктом  господарювання,  який  зареєстрований платником податку на додану вартість відповідно до розділу V цього  Кодексу, у  разі  переходу  ним  на  спрощену  систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему  оподаткування  не пізніше   ніж   за  15  календарних  днів  до  початку  наступного календарного кварталу;

б) платником єдиного податку,  який зареєстрований  платником податку  на додану вартість відповідно до розділу V цього Кодексу, у разі добровільної зміни ставки єдиного  податку  шляхом  подання заяви щодо   зміни  ставки  єдиного  податку  не  пізніше  ніж  за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість,  у  разі  його  переходу  на  спрощену систему  оподаткування  шляхом  реєстрації  платником  податку  на додану вартість відповідно до розділу V цього  Кодексу  і  подання заяви  щодо  переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних  днів  до  початку  наступного  календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

г) платником єдиного податку,  що застосовує  ставку  єдиного податку  в  розмірі  5  відсотків,  у  разі  постачання ним послуг (робіт) платникам податку на додану вартість і якщо  обсяг  такого постачання  за  останні  12  календарних місяців сукупно перевищує обсяг 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість),  та  реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у  порядку,  встановленому  розділом  V цього  Кодексу,  шляхом  подання  заяви  щодо зміни ставки єдиного податку  не  пізніше  ніж  за  15  календарних  днів  до   початку наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість;

5) у разі анулювання реєстрації платника  податку  на  додану вартість  у  порядку,  встановленому  розділом  V  Податкового  Кодексу, платники єдиного податку зобов'язані  перейти  на  сплату  єдиного податку  за  ставкою  у  розмірі  5  відсотків або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання  заяви щодо  зміни  ставки  єдиного  податку  чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за  15  календарних днів   до   початку  наступного  календарного  кварталу,  в  якому здійснено  анулювання  реєстрації  платником  податку  на   додану вартість.

 

IV. Строк та порядок сплати єдиного податку

 

                 Платники   єдиного   податку   першої  і  другої  груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення  авансового  внеску  не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

                Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском  за  весь  податковий  (звітний)  період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

               У разі якщо сільська рада приймає рішення щодо зміни раніше  встановлених  ставок  єдиного  податку,  єдиний податок  сплачується  за  такими  ставками  у  порядку  та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу.

               Нарахування авансових внесків  для  платників  єдиного податку  першої  і  другої  груп  здійснюється  органами державної податкової  служби  на  підставі  заяви  такого  платника  єдиного податку  щодо  розміру обраної ставки єдиного податку,  заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви  щодо  терміну  тимчасової втрати працездатності.

               Платники  єдиного  податку  третьої  і  четвертої груп сплачують  єдиний  податок  протягом  10  календарних  днів  після граничного  строку  подання  податкової  декларації  за податковий (звітний) квартал.

              Сплата  єдиного   податку   здійснюється   за   місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп,  які не використовують  працю  найманих  осіб,  звільняються  від   сплати єдиного  податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки,  а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків)   непрацездатності,   якщо   вона  триває  30  і  більше календарних днів.

            Суми єдиного податку,  сплачені  шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця ,відповідно  ,  підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

           Помилково та/або   надміру   сплачені  суми  єдиного  податку підлягають  поверненню  платнику  в  порядку,  встановленому   цим Кодексом.

           Єдиний  податок,  нарахований  за  перевищення  обсягу доходу,  сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку  подання  податкової  декларації  за  податковий  (звітний) квартал.

           У   разі   припинення   платником   єдиного    податку провадження  господарської  діяльності  податкові  зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня  (включно)  календарного  місяця,  в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної  системи оподаткування  у  зв'язку  з припиненням провадження господарської діяльності.

 

V. Строк та порядок подання звітності про обчислення

 і сплату податку

 

         Платники єдиного податку першої  і  другої  груп  та платники  єдиного  податку  третьої  групи,  які  не  є платниками податку на додану вартість,  ведуть книгу  обліку  доходів  шляхом щоденного,  за  підсумками  робочого  дня,  відображення отриманих доходів.

        Форма книги обліку доходів, порядок її ведення затверджуються Міністерством фінансів України.

         Платники   єдиного  податку  третьої  групи,  які  є платниками податку на додану вартість,  ведуть  облік  доходів  та витрат  за  формою  та  в  порядку,  що  встановлені Міністерством фінансів України.

        Платники    єдиного    податку    четвертої    групи використовують дані спрощеного бухгалтерського обліку щодо доходів та витрат з урахуванням  положень  пункту  44.2  статті  44  Податкового Кодексу.

        Платники  єдиного  податку  першої  групи  подають  до органу державної податкової служби податкову  декларацію  платника єдиного  податку  у  строк,  встановлений  для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні  авансові  внески,  визначені  пунктом  295.1 статті 295 Податкового Кодексу.

        Така податкова декларація  подається,  якщо  платник  єдиного податку  не  допустив  перевищення  протягом  року  обсягу доходу, визначеного у  пункті  291.4  статті  291  Податкового  Кодексу,  та/або самостійно  не  перейшов  на  сплату  єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного  податку  другої  або  третьої групи.

         Платники   єдиного  податку  другої - четвертої   груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника  єдиного  податку у строки,  встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

         Податкова декларація  подається  до  органу  державної податкової служби за місцем податкової адреси.

        Отримані   протягом   податкового  (звітного)  періоду доходи,  що перевищують обсяги доходів, встановлених пунктом 291.4 статті   291  Податкового  Кодексу,  відображаються  платниками  єдиного податку  в  податковій  декларації  з  урахуванням   особливостей, визначених підпунктами 296.5.1-296.5.5 цієї статті.

         Платники  єдиного  податку  першої  групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацію у  строки, встановлені  для  квартального  податкового (звітного) періоду,  у разі перевищення  протягом  року  обсягу  доходу,  визначеного   у пункті 291.4 статті 291 Податкового Кодексу,  або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за  ставками,  встановленими для платників єдиного податку другої або третьої групи.

          При цьому у податковій декларації окремо відображаються обсяг доходу,  оподаткований  за  ставками,  визначеними  для  платників єдиного  податку  першої  групи,  обсяг  доходу,  оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного  податку,  обраною  згідно  з  умовами,  визначеними  цієї главою,  авансові внески,  встановлені пунктом  295.1  статті  295 Податкового Кодексу.

          Подання податкової   декларації  у  строки,  встановлені  для квартального  податкового  (звітного)  періоду,   звільняє   таких платників  від  обов'язку  подання  податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

          Платники єдиного податку другої групи  у  податковій декларації окремо відображають:

1) щомісячні   авансові   внески,   визначені  пунктом  295.1 статті 295 Податкового Кодексу;

2) обсяг доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних  ними ставок єдиного податку;

3) обсяг  доходу,  оподаткований  за  ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу).

          Платники єдиного податку третьої групи у  податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг  доходу,  оподаткований  за  кожною  з  обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу,  оподаткований за ставкою  15  відсотків  (у разі перевищення обсягу доходу).

         Платники   єдиного   податку   четвертої   групи   у податковій декларації окремо відображають:

 1) обсяг доходу, оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 293.3 статті 293 цього Кодексу;

2) обсяг   доходу,   оподаткований   за   подвійною  ставкою, встановленою пунктом  293.3  статті  293  цього  Кодексу  (у  разі перевищення обсягу доходу).

         У разі застосування іншого способу розрахунків,  ніж зазначений у цій главі,  здійснення видів діяльності, які не дають права  застосовувати  спрощену систему оподаткування,  провадження діяльності,  не зазначеної у свідоцтві платників  єдиного  податку першої  і  другої  груп,  платники  єдиного  податку  в податковій декларації додатково  відображають  окремо  доходи,  отримані  від здійснення таких операцій.

         Сума   перевищення   обсягу  доходу  відображається  у податковій декларації за  податковий  (звітний)  період,  у  якому відбулося таке перевищення.

         При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платників єдиного податку першої і другої груп,  не включається до обсягу  доходу,  з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

        Податкова декларація складається наростаючим підсумком з  урахуванням  норм пунктів 296.5 і 296.6 цієї статті.  Уточнююча податкова  декларація  подається  у  порядку,  встановленому   цим Кодексом.

        Платники  єдиного  податку  для  отримання довідки про доходи мають право подати до органу  державної  податкової  служби податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період,  що не  звільняє  такого  платника  податку  від обов'язку подання податкової декларації у строк,  встановлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

        Така податкова  декларація  складається  з  урахуванням  норм пунктів   296.5  і  296.6  цієї  статті  та  не  є  підставою  для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

        Форми податкових декларацій платника єдиного  податку, визначених  пунктами  296.2 і 296.3 цієї статті,  затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.

        Платники єдиного  податку  першої - третьої  груп  не застосовують реєстратори розрахункових операцій.

 

VI. Особливості нарахування, сплати та подання  звітності з окремих податків і зборів  платниками єдиного податку

 

       Платники  єдиного  податку  звільняються від обов'язку нарахування,  сплати  та  подання  податкової  звітності  з  таких податків і зборів:

1) податку на прибуток підприємств;

2) податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об'єкта оподаткування),  що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та оподатковані згідно з цією главою;

3) податку   на  додану  вартість  з  операцій  з  постачання товарів,  робіт та послуг,  місце постачання яких  розташоване  на митній  території  України,  крім  податку на додану вартість,  що сплачується фізичними особами та юридичними  особами,  які  обрали ставку єдиного   податку,  визначену  підпунктом  1  пункту  293.3 статті 293 цього Кодексу;

4) земельного податку,  крім земельного податку  за  земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності;

5) збору  за   провадження   деяких   видів   підприємницької діяльності;

6) збору    на   розвиток   виноградарства,   садівництва   і хмелярства.

       Нарахування,  сплата та подання звітності з податків і зборів   інших,   ніж  вище зазначені  , здійснюються платниками єдиного податку  в  порядку  та  розмірах, встановлених цим Кодексом.

       У разі  ввезення товарів на митну територію України податки і збори та митні платежі сплачуються платником  єдиного  податку  на загальних підставах відповідно до закону.

 

VII. Контроль
 

 

          Контроль за повнотою та своєчасністю сплати здійснює ДПІ У Світловодському районі.
 

 

Це положення набирає чинності з  01 січня 2014 року.


 

 

 

 

 

                Секретар сільської ради                                           Я.В.Білошапка 

 

 

 

 

                                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                до  рішення вісімнадцятої сесії шостого                                                                             

                                                                                              скликання  Глинської сільської ради

                                                                                     від __________  року №  ____

 

     ПОЛОЖЕННЯ

           про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної  ділянки

________ року                                                                                                         с.Глинськ

І. Загальні положення

1.1. Податок встановлюється на підставі ст.10 Розділу І та ст. 265 Розділу XІI Податкового Кодексу України.

ІІ. Платники податку

  Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів нерухомості.

2.1. Визначення платників податку в разі  перебування об’єктів житлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб – власників , визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової нерухомості перебуває  у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

Ш. Об’єкт оподаткування.

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової нерухомості.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад Їх спільній власності);

б) об’єкти житлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

д) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним сім’ям  та прийомним сім’ям, у яких виховується  троє та більше дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю;

е) гуртожитки.

IV. База оподаткування.

4.1. Базою оподаткування є житлова площа об’єкта житлової нерухомості.

4.2. База оподаткування об’єктів  житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної  податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з житлової площі об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разу наявності у платника податку кількох об’єктів оподаткування база оподаткування обчислюється окремо за кожним з таких об’єктів.

                                            V. Пільги із сплати податку

5.1. Пільги із сплати податку

5.2. База оподаткування об’єкта  житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

а) для квартири – на 120 кв. метрів;

б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період і застосовується до об’єкта житлової нерухомості, у якій фізична особа – платник податку зареєстрована в установленому порядку, або за вибором такого платника до будь – якого іншого об’єкта житлової нерухомості, який перебуває в його власності.

                                                              VI. Ставки податку

            Ставки податку встановлюються сільською  радою в таких  розмірах за 1 кв. метр житлової площі  об’єкта житлової нерухомості:

            . для квартир, житлова площа  яких не перевищує  240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів, ставки податку не можуть перевищувати 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

. для квартир, житлова площа яких перевищує  240 кв. метрів, та житлових будинків, житлова площа яких перевищує  500 кв. метрів, ставка податку становить 2.7 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

VІI. Податковий період

 Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

VIIІ. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку з об’єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб, проводиться органом державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості.

8.2. Податкове повідомлення – рішення про  суму податку, що підлягає сплаті, та платіжні реквізити надсилаються органами  державної податкової служби платникам за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості до 1 липня звітного року за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.

Щодо новоствореного ( нововведеного) об’єкта  житлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Орган державної податкової служби надсилає  податкове повідомлення – рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення власності на такий об’єкт.

8.3. Платники податку на підставі документів, що підтверджують їх право власності на об’єкт оподаткування та місце проживання (реєстрації),  мають право звернутися до органів державної податкової служби для звірки даних щодо житлової площі житлової нерухомості, пільги зі  сплати податку, ставки податку та нарахованої суми податку.

Орган державної податкової служби проводить перерахунок суми податку і надсилає податкове повідомлення – рішення зазначеному власнику відповідно до цього пункту.

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення  податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 1 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об’єкта оподаткування за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками  поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

8.6. У разі набуття права власності на об’єкт житлової нерухомості протягом року податок нараховується з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

 

ІХ. Порядок обчислення суми податку в разі зміни власника об’єкта  оподаткування податком.

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

X. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

XІ. Строки сплати податку.

   11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік  з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30-го числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

                         XІІ. Контроль    

 

     Контроль за повнотою та своєчасністю сплати здійснює ДПІ У Світловодському районі.
 

 

 

 

Це положення набирає чинності з  01 січня 2014 року.

 

 

 

 

 

              Секретар сільської ради                                         Я.В.Білошапка

 

 

Додаток 1

до  рішення вісімнадцятої сесії

 Глинської сільської ради

6 скликання

Від_______________.  № __

 

 

План                                                                                                                                                     діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік по                                         Глинській сільській раді

№ п/п

Назва проекту регуляторного акту

Розробник проекту

Дата прийняття, внесення змін

1

2

3

4

1

Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глинської сільської ради на 2014 рік.

постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів

2 квартал

2

Про встановлення ставки єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності на території Глинської сільської ради на 2014 рік.

постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів 

2 квартал

3

Про встановлення збору за впровадження деяких видів підприємницької діяльності на території Глинської  сільської ради на 2014 рік.

постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів

2 квартал

4

Про встановлення вартості місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території сіл Глинської сільської ради

постійна комісія з питань планування, бюджету і фінансів

2 квартал

      

 

                 Сільський голова                                                                    А.Т.Різаєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         Додаток 1

                                                                                    до  рішення вісімнадцятої  сесії  шостого                                                                             

                                                                                                 скликання   від ____________року № ____

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності        на території Глинськоїсільської ради

_________ року                                                                                                   с.Глинськ

І. Загальні положення

1.1. Збір встановлюється на підставі ст.10 Розділу І та ст. 267 Розділу XІI Податкового Кодексу України, Закон України від 02.12.2010р. №2755-VІ

ІІ. Платники збору

2.1. Платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

2.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб’єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання

в)фізичні  підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіхособи  форм власності;

г)фізичні  підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобномуособи  господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ)фізичні  підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідченняособи  договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб’єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих" інвалідами, зареєстрованими, а також фізичними особами  відповідно до закону як підприємці;

е)суб’єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджоло інвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є)суб’єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб’єкту;

ж) суб’єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з)підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах.

Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб’єкти господарювання, які провадять комп’ютерні та відеоігри.

2.3. Види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового патенту:

2.3.1 З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2.3.2. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади у галузі транспорту та зв’язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев’язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гаc освітлювальний, торф паливний кусковий, торф’яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

2.3.3. З придбанням пільгового торгового патенту провадиться торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами  резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів. 

ІІІ. Ставки збору

3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільською  органамирадою (далі у цьому пункті  місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня  мінімальна заробітна плата).календарного року (далі

3.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності  та діяльності з надання платних послуг встановлюється:

в пунктах продажу товарів:

- продовольчими  та промисловими групами товарів (в т.ч. алкогольними напоями та тютюновими виробами)

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

- продовольчими та промисловими групами товарів (крім алкогольних напоїв та тютюнових виробів)

0,025 розміру мінімальної заробітної плати

- громадське харчування

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

в закладах ресторанного господарства:

- бари, кафе, кафетерії, буфети, колиби

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

- павільйони, відкриті літні майданчики, пункти швидкого харчування, тощо

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

Надання платних побутових послуг  (згідно переліку, визначеного Кабінетів Міністрів України)

0,1 розміру мінімальної заробітної плати

 

3.3.Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

3.4. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

3.5. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального  розміравтомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор)  мінімальної заробітної плати;

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за  розмір мінімальної заробітної плати,допомогою жетона, монети або без них,  збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для  розмір мінімальної заробітної плати за кожнийспортивних аматорських змагань,  стіл для більярда;

для  розмір мінімальної заробітноїпроведення інших оплатних розважальних ігор  плати за кожне окреме гральне місце.

3.6. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно.

3.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності із придбанням короткотермінового торгового патенту за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

3.8. Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

IV . Порядок придбання торгового патенту

4.1. Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб’єкт господарювання подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору заявку на придбання торгового патенту, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент  місцезнаходження такогопридбається для відокремленого підрозділу,  відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення "виїзна торгівля";

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

4.2. Відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки. Оригінали або нотаріально посвідчені копії документів, пред’явлені суб’єктом господарювання на звірку, в органі державної податкової служби не залишаються.

У разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання.

4.3. Торговий патент видається особисто фізичній
 підприємцю або особі, уповноваженій юридичною особою, під підпис уособі  триденний термін з дня подання заявки. Датою придбання торгового патенту є зазначена в ньому дата.

4.4. Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

У разі втрати або зіпсування торгового патенту платнику збору видається дублікат торгового патенту в порядку, установленому цим пунктом.

4.5. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

4.6. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

4.7. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів, суб’єкт господарювання придбає короткотерміновий торговий патент.

4.8. Для здійснення діяльності у сфері розваг торговий патент придбається для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, торговий патент придбається окремо для кожного з них.

4.9. Форма торгового патенту та порядок його заповнення встановлюються центральним органом державної податкової служби.

         V. Порядок та строки сплати збору

5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної  збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажуторговельної мережі)  товарів або пункту з надання платних послуг;

б)  за місцезнаходженням пункту обмінуздійснюють торгівлю валютними цінностями  іноземної валюти;

в)  за місцезнаходженням пункту наданняздійснюють діяльність у сфері розваг  послуг у сфері розваг;

г)  за місцем реєстраціїздійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу  таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових  за місцемзаходах, пов’язаних з демонстрацією та продажем товарів,  провадження такої діяльності.

5.2. Строки сплати збору:

а) за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового  не пізніш як за один календарний день до початку провадження такоїпатенту  діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг,  щомісяця не пізніше 15 числа, якийздійснення торгівлі валютними цінностями  передує звітному місяцю;

в) за  щоквартально не пізніше 15 числа місяця, здійснення діяльності у сфері розваг  який передує звітному кварталу.

5.3. Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

VI. Порядок використання торгового патенту

6.1. Оригінал торгового патенту повинен бути розміщений:

на  біля реєстраторафронтальній вітрині магазину, а за її відсутності  розрахункових операцій;

на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торговельної мережі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих у відведених для торговельної діяльності місцях;

у пунктах обміну іноземної валюти;

у приміщеннях для надання платних послуг, а також у приміщеннях, в яких проводяться розважальні ігри.

6.2. Торговий патент повинен бути відкритий та доступний для огляду.

6.3. Для запобігання пошкодженню торгового патенту (вигорання на сонці, псування внаслідок затікання дощової води,
псування сторонніми особами тощо) дозволяється розміщувати нотаріально засвідчені копії торгових патентів у визначених цією частиною місцях. При цьому оригінал такого патенту повинен зберігатися у відповідальної особи суб’єкта господарювання або відповідальної особи відокремленого підрозділу, яка зобов’язана надавати його для огляду уповноваженим законом особам.

6.4. Торговий патент діє на території, на яку поширюються повноваження органу, який здійснив реєстрацію суб’єкта господарювання, або за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

6.5. Передача торгового патенту іншому суб’єкту господарювання або іншому відокремленому підрозділу такого суб’єкта не дозволяється.

6.6. Торговий патент, виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

VII. Строк дії торгового патенту

7.1. Строк дії торгового і пільгового патенту, крім короткотермінового торгового патенту та торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг, становить 60 календарних місяців.

7.2. Строк дії короткотермінового торгового патенту становить від одного до п’ятнадцяти календарних днів.

7.3. Строк дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить вісім календарних кварталів.

7.4. У разі невнесення суб’єктом господарювання збору у встановлений цією статтею строк, дія такого патенту анулюється з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулося таке порушення.

7.5. Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному органу державної податкової служби. При цьому торговий патент підлягає поверненню органу державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

VIII. Відповідальність

8.1. Відповідальність за правильність і своєчасність нарахування збору несуть платники податків.

8.2. У разі несплати або часткової сплати до бюджету в установленому порядку  суми  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, неподання або подання розрахунку з простроченням встановлених термінів платники податку несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. За порушення термінів сплати і подання розрахунків по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності до платників застосовуються штрафні санкції, передбачені ст.17 Закону України від 21.12.2000р. №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», із змінами і доповненнями. Після закінчення встановлених термінів перерахування до бюджету податкового зобов’язання по збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на суму боргу нараховується пеня в порядку, визначеному ст. 16 Закону України від 21.12.2000р. №2181-III «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», із змінами і доповненнями.

IX. Контроль
 

 

9.1. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати здійснює ДПІ У Світловодському  районі.
 

 

Це положення набирає чинності з  01 січня 2014 року.


 

 

 

 

         Секретар сільської ради                                      Я.В.Білошапка

УКРАЇНА

Глинська сільська  рада

Світловодського району

‎_____________ Кіровоградської області_______________

Дев'ятнадцята сесія

шостого  скликання

Проект   р і ш е н н я

 

від    _________________ року                                                          № ____

с. Глинськ

 

Про внесення змін до

рішення сільської ради

     В зв'язку із змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 04.07.2013 року № 403-VII до ст.265 Податкового кодексу України «Порядок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та відповідно п.265.5 ст.265 цього Закону  , п. 24 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сесія сільської ради
                                                 в и р і ш и л а :

  1. Внести зміни в рішення ХУІІІ сесії УІ скликання №173 від 24 липня 2013року«Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Глинської сільської ради», а саме
    ставки податку встановлюються за рішенням сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування

- для фізичних осіб встановлюються в таких розмірах:

 а) не більше 1 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких не перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких не перевищує 500 кв. метрів;

б) 2,7 відсотка - для квартири/квартир, житлова площа яких перевищує 240 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, житлова площа яких перевищує 500 кв. метрів;

в) 1 відсоток - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких не перевищує 740 кв. метрів;

г) 2,7 відсотка - для різних видів об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності одного платника податку, сумарна житлова площа яких перевищує 740 кв. метрів.
 

2.Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.

      3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію  з питань бюджету, планування, фінансів.

 

Сільський голова                                 А.Т.Різаєв

                                                                                                                                                ПРОЕКТ

 

Двадцята сесія Глинської сільської ради 

шостого скликання 

 

Р і ш е н н я

 

Від  ____________   року                                                           № ____

с. Глинськ

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації  із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 громадянину Огнарьову Михайлу Свиридовичу

с.Глинськ  вул. Щорса,11

Світловодського району

Кіровоградської області

 

      Керуючись ст.ст.17,20,120,184,185  п.12  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 13,20,26,50,67 Закону України «Про землеустрій» , розглянувши заяву громадянина Огнарьова Михайла Свиридовича  від  15 жовтня  2013 року

сільська рада

вирішила:

 

      1.Дати дозвіл громадянину  Огнарьову Михайлу Свиридовичу   на виготовлення технічної документації із землеустрою орієнтовною площею 0,2500 га , а саме:

- 0,2500 -для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд( присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови ,

 за адресою: село Глинськ вулиця  Щорса,11  Світловодського району Кіровоградської області.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста –землеупорядника Петровці А.П..

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    ПРОЕКТ

 

Двадцята сесія Глинської сільської ради 

шостого скликання 

 

Р і ш е н н я

 

Від  ____________   року                                                           № ____

с. Глинськ

Про затвердження  технічної

документації  із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

та передати безкоштовно у власність

земельні ділянки

 громадянину Олійнику Анатолію Андрійовичу

с.Глинськ  вул. Б.Хмельницького,102

Світловодського району

Кіровоградської області

 

      Керуючись ст.ст.17,20,120,184,185  п.12  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 13,20,26,50,67 Закону України «Про землеустрій» , розглянувши заяву громадянина Олійника Анатолія Андрійовича від 03 червня  2013 року

сільська рада

вирішила:

      1.Затвердити громадянину  Олійнику Анатолію Андрійовичу   технічну документацію  із землеустрою та передати  бескоштовно у власність  земельні ділянки   площею 0,3700  га , а саме:

- 0,2500 -для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд( присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови , з них :0,1328га-рілля, 0,1033 га – під житловою забудовою одно - та двоповерховою, 0,0139га – багаторічні насадження ( сади ) з присвоєним кадастровим номером  3525281200:51:000:0050;

-для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення ,площею 0,1200 га , з них 0,1200 га– сад з присвоєним кадастровим номером  3525281200:51:000:0051;

 за адресою: село Глинськ вулиця Б.Хмельницького,102 Світловодського району Кіровоградської області.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста –землеупорядника Петровці А.П..

 

                       

                                                                                                                                                   ПРОЕКТ

 

Двадцята сесія Глинської сільської ради 

шостого скликання 

 

Р і ш е н н я

 

Від  ____________   року                                                           № ____

с. Глинськ

Про     затвердження проекту  землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

та передати  безкоштовно у власність

земельні ділянки

 громадянці Олійник Ніні Федорівні

с.Глинськ  вул. Б.Хмельницького,100

Світловодського району

Кіровоградської області

 

      Керуючись ст.ст.17,20,120,184,185  п.12  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 13,20,26,50,67 Закону України «Про землеустрій» , розглянувши заяву громадянки Олійник Ніни Федорівні  від  15 жовтня  2013 року

сільська рада

вирішила:

 

      1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передати безкоштовно у власність земельні ділянки загальною площею        

0,3700 га, а саме:

-для будівництва і обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови,площею 0,2500 га, з них: 0,2000 га- рілля,0,0500га- під житловою одно та двоповерховою забудовою з присвоєним кадастровим номером  3525281200:51:000:0052;

-для ведення індивідуального садівництва за рахунок земель сільськогосподарського призначення, площею 0,1200 га,з них: 0,1200 га-сад з присвоєним кадастровим номером  3525281200:51:000:0053;

 за адресою: село Глинськ вулиця Б.Хмельницького,100 Світловодського району Кіровоградської області.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста –землеупорядника Петровці А.П..

 

 

                                                                                                                                                 ПРОЕКТ

 

Двадцята сесія Глинської сільської ради 

шостого скликання 

 

Р і ш е н н я

 

Від  ____________   року                                                           № ____

с. Глинськ

Про уточнення площі та доповнень до списку

громадян,яким було передано у приватну власність

земельні ділянки затверджений сесією сільської ради

№ 157 від 23 січня 2001 року                                             

      Керуючись ст.ст.17,20,120,184,185  п.12  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 13,20,26,50,67 Закону України «Про землеустрій» , розглянувши заяву громадянки  Плохути Людмили Микитівни від   16  жовтня   2013 року  щодо внесення уточнення в порядковому номері 39 списку «Про передачу в приватну власність земельних ділянок» після уточнення площі

сільська рада

вирішила:

 

      1.В порядковому номері 39  Плохуті Людмилі Микитівні передати земельну ділянку 0,2322 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)

 за адресою: село Глинськ вулиця  Гагарина,13  Світловодського району Кіровоградської області.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста –землеупорядника Петровці А.П..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          ПРОЕКТ

 

Двадцята сесія Глинської сільської ради 

шостого скликання 

 

Р і ш е н н я

 

Від  ____________   року                                                           № ____

с. Глинськ

Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації  із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж

земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

 громадянці Марченко Галині Пилипівні

с.Глинськ  вул. Куйбишева,60

Світловодського району

Кіровоградської області

 

      Керуючись ст.ст.17,20,120,184,185  п.12  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 13,20,26,50,67 Закону України «Про землеустрій» , розглянувши заяву громадянки Марченко Галини Пилипівни  від 08 серпня   2013 року

сільська рада

вирішила:

 

      1.Дати дозвіл  громадянці  Марченко Галині Пилипівної  на виготовлення технічної документації із землеустрою орієнтовною площею 0,3970  га , а саме:

- 0,2500 -для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд( присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови ;

-для ведення  особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення ,площею 0,1470 га ;

за адресою: село Глинськ вулиця  Куйбишева,60  Світловодського району Кіровоградської області.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста –землеупорядника Петровці А.П..

 

Україна

Двадцята  сесія Глинської сільської ради  

шостого  скликання

 

 ПРОЕКТ Р і ш е н н я

 

Від  ______________  року                                                       № ____

 

с.Глинськ

 

Про виконання бюджету сільської

ради  за  9 місяців 2013 рік.

 

                     Заслухавши та обговоривши звіт про виконання бюджету сільської

ради  за  9 місяців 2013 рік  та згідно з п.23 ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада  в и р і ш и л а:

 

                 1.Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2013 рік    рік  по прибутковій частині в сумі         792069,00   грн., в тому числі по загальному фонду           747801  ,00 грн., по спецфонду      44268,00  грн.

 

В тому числі по видах надходження:

 

Назва статей прибутку

План

Сума

%

Податок на доходи

311000

175668

56,5

Фіксований податок з підприємств

11600

13440

115,9

Збір та плата за спецкористування природними ресурсами

562300

544288

96,8

Збір за провадження торгівельної діяльності

4802

4678

97,5

Державне мито

600

783

130,5

Інші надходження

1000

2382

238,2

Адміністративні штрафи

700

6562

937,4

Дотація

-

-

-

Разом по загальному фонду

892000

747801

83,8

Надходження спецкоштів

52800

43944

83,2

Податок на транспорт (збір за реєстрацію)

8200

324

4,0

Разом загальний  та спецфонд

953000

792069

83,1

 

                       По видатковій частині бюджет виконано в сумі         968339,00   грн., в тому числі по загальному фонду           920084,00  грн., по спецфонду   48255,00    грн..

             

 

 

 

В тому числі по видатках:

 

Назва статей видатків

План

Заг.фонд

%

Спецфонд

%

Органи самоврядування

380990

308490

80,9

2000

-

-

Соціальна захищ.

1800

300

16,7

-

-

-

Культура

119340

100960

84,6

12508

11808

94,4

Бібліотека

64060

49961

78,0

4000

4000

100

Освіта

502250

373342

74,4

17372

13305

76,6

Інші

101472

47031

46,3

10652

10652

100

Субвенція

45000

40000

88,96

1000

1000

100

Транспорт

-

-

-

16920

3066

18,1

Цільові фонди

-

-

-

7200

4424

61,4

Разом

1214912

920084

75,7

71652

48255

67,3

 

 

                2.Пропонувати виконкому сільської ради розробити міроприємства по виконанню бюджету сільської ради.

 

                 3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію по плануванню, бюджету та соціально-економічному розвитку .

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                        Сільський голова                      А.Т.Різаєв

 

                                                                                                                   ПРОЕКТ

 

Двадцята сесія Глинської сільської ради 

шостого скликання 

 

Р і ш е н н я

 

Від  ____________   року                                                           № ____

с. Глинськ

Про вилучення земельних ділянок

 

 

 

      Керуючись ст.ст.17,20,120,184,185  п.12  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 13,20,26,50,67 Закону України «Про землеустрій» , розглянувши заяви громадян

 

 

сільська рада

вирішила:

 

      1.Вилучити  земельні ділянки в громадян згідно додатку №1  до рішення сільської ради . Зарахувати дані земельні ділянки до земель запасу сільської ради.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста –землеупорядника Петровці А.П..

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток до             

                                                                  рішення сесії сільської ради

 

                                                                 №______від  22 листопада  2013 року

 

 

 

 

1.Квітко Олександр Іванович        с.Глинськ вул..Кірова,48-  0.41 га для ведення особистого селянського господарства.

2.Сідненеко Олександр Борисович с.Глинськ вул.. Б-Хмельницького,21, -0.25га для обслуговування житлового будинку, 0.10 га для ведення особистого селянського господарства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   

 

 

Двадцята сесія Глинської сільської ради 

шостого скликання 

 

Р і ш е н н я

 

Від  ____________   року                                                           № ____

с. Глинськ

Про надання земельних ділянок

      Керуючись ст.ст.17,20,120,184,185  п.12  Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 13,20,26,50,67 Закону України «Про землеустрій» , розглянувши заяви громадян

сільська рада

вирішила:

 

      1. Надати в користування  громадянці Філіковій Наталії Олександрівні земельну ділянку орієнтовною площею 0,0022  га , а саме:

- 0,0022-для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд( присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови ,

 за адресою: село Глинськ вулиця  Кірова,5 Світловодського району Кіровоградської області.

     2.Надати в користування громадянину Харченко Сергію Григоровичу земельну ділянку  орієнтовною площею 0,6000 га , а саме:

-для ведення  особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення ,площею 0,4000 га ;

за адресою: село  Семигір»я ( садиба Некраси ) Світловодського району Кіровоградської області.

-для ведення особистого селянського господарства за рахунок земель сільськогосподарського призначення  орієнтовною площею 0.2000 га;

за адресою: село Семигір»я (садиба Кришень ) Світловодського району, Кіровоградської області.

     3.Надати  в користування громадянці  Кулик  Світлані Іванівні земельну ділянку орієнтовною площею 0,4100  га , а саме:

 

-для ведення  особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення ,площею 0,4100 га ;

за адресою: село Глинськ вулиця  Кірова,48   Світловодського району Кіровоградської області.

 

   4.Надати  в користування громадянці Гармаш Світлані Олександрівні земельну ділянку орієнтовною площею 0,3500  га , а саме:

- 0,2500 -для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд( присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови ;

-для ведення  особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення ,площею 0,1000 га ;

за адресою: село Глинськ вулиця   Б-Хмельницького,21   Світловодського району Кіровоградської області.

     5.Надати  в користування громадянці  Карповій Анастасії Юріївні земельну ділянку орієнтовною площею 1,500  га , а саме:

- 0,2500 -для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд( присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови ;

-для ведення  особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення ,площею 1.2500 га ;

за адресою: село Семигір»я  (усадьба Мар»янова, Коткової, Оніцевої) Світловодського району Кіровоградської області.

     6.Надати  в користування громадянину Чернявському Олексію Олексійовичу земельну ділянку орієнтовною площею 0,5400га

- 0,2500 -для будівництва та обслуговування жилого будинку,господарських будівель та споруд( присадибна ділянка) за рахунок земель житлової та громадської забудови ;

-для ведення  особистого селянського господарства  за рахунок земель сільськогосподарського призначення ,площею 0,2900 га ;

за адресою: село  Семигір»я   ( усадьба Дядюри )Світловодського району Кіровоградської області.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на  спеціаліста –землеупорядника Петровці А.П..